top of page

זקני השבט

תקשור באשר למימד הזמן והכרת המורשת.

"שלום לכם,

אתם תשאלו מדוע נוגפת המגפה את הקשישים לרוב בארץ המגף ובעולם כולו?

ואנו נענה, כי נעשתה בחירת נשמה של אלו שנועדו לעבור מארץ החיים עם מסר לאלו הנשארים כאן, במרחבי ארץ לאמר:

כשיש תאוצה מהירה בחיי החומר, והאנושות מפתחת בקשה לעכב תהליכים טבעיים, המבקשים את הקצב הפנימי שלהם, נוצר מעין עיוות של מימד הזמן. האנושות מסתירה פניה.

זאת במובן של "הסתר פנים" – הפנים האמיתיות.

שכן הגיל הביולוגי של "הקשישים" מבקש להאט את הבולימיה הכללית שנוצרה בסחיפה כללית, עם התפתחות הרשת האינטרנטית העולמית, לרכוש "חיי נצח".

אלו- (חיי נצח ) בלתי אפשריים, ולכן אין טעם בפורים, חג התחפושות, להתחפש ל"צעירים לנצח".

המורשת של אלו שהסכימו מצד נשמתם לעבור למימד הרוח דרך נשיקת הקורונה מבקשת מהאנושות לחזור להכרת הערך של "זקני השבט".

אלו שעברו בחייהם ממש, את המסע - ויש להם את היכולת לשמר את חיי הרגש והחמלה. שכן "המלחמה" במהותו של החומר, שמהותו היא ההתכלות, שיבשה את מימד הרגש והחמלה.

הקשישים מזכירים לצעירים כי גם הם נמצאים במימד החומר, ויש צורך לשמור על הצעירים כשיש מלחמה ואת הקשישים כשיש מחלה. ושני אלו באים מאותו השורש.

המסר שמבקשים קשישי הדור לאמר הוא- עשו שלום.

שאו פניכם אל הקידמה, אל ההבנה כי לא לעולם חוסן, אל הכרת הערך של אלו שגידלו ושמרו אתכם, כי אין הענף יכול להתקיים ללא הגזע, והגזע הוא אלו שיצאתם משורש נשמתם.

שתי הגישות הנוכחות, אלו המבקשות "לשמור על הקשישים" ואלו המבקשות "לשלוח אותם אל מרחבי הקרח" – מציגות את הקונפליקט של הזמן הזה.

יתבוננו בני האדם וישאלו את עצמם בקשר למשאבי חייהם, ויבחרו בטוב."

מוזמנים בחום לקבוצה שלנו: "תִּקְשׁוּרִים לַדֶּרֶךְ" קבלו תקשורים מטיבים לחיים.

https://www.facebook.com/groups/tikshurimladerech/

bottom of page