top of page

כשהחיים באים בסערה, מציאת שיווי משקל פנימי
שיווי משקל פנימי אינו מבקש ממני להיות מסוגלת להחזיק את כובד משקלם של שני הקצוות.


הוא מבקש ממני לראות בעיני רוחי את אותה נקודה מסתורית בה שני המשקלים מבטלים זה את זה, ובנקודה זו, נקודת האפס אני מבקשת להיות.


כדי להרים משקל כבד, אני מניחה את האצבע בדיוק בנקודה בה שני המשקלים מבטלים זה את זה, בדיוק כמו שהמורה שלי ביסודי סיפרה על אטלס.


אמנם לפי המיתולוגיה היוונית אטלס נשא על כתפיו את כדור הארץ (או רקיע השמיים) וברוב האילוסטרציות רואים אותו כורע תחת משקל הכדור המונח על כתפיו ומאוזן בשתי ידיו, אבל המורה שלי סיפרה לנו סיפור שכבש את דמיוני ואתו אביא את המשל והנמשל.


מי לא ראה איך מסובבים כדור על אצבע אחת? כך או כך, בחרתי להביא את הפירוש של המורה שלי כי זהו משל נפלא למציאת נקודת האיזון להרים את כדור המסה שעליו מתחוללים החיים.

לפי סיפור ילדותי אטלס הצליח להרים את כדור הארץ לא כי היה לו את כל הכוח להרים את כל משקלו של הכדור, אלא כי הייתה לו התבונה לשער היכן נמצאת נקודת האפס הזו, של ביטול המשקלים בקצוות, ולהניח עליה בפשטות את האצבע ללא מאמץ. נקודה זו היא נקודת החופש, נקודת האפס, שאין בה כל משקל ויש בה איזון ושוויונית שלמה של כל היש עד שהוא הופך לאין, כלומר, חסר משקל.

זוהי נקודת החירות הפנימית לנוע ממנה אל כל הכיוונים על פי בחירה אישית חכמה ומלאת אהבה לחיים .


אם כך, בפעם הבאה שהחיים יטלטלו אותנו בסערה מקצה אל קצה, שווה לרגע לעצור ולמצוא את הנקודה הזו, שהיא נקודת איזון המשקלים, שיש בה שוויון נפש, מקום שבאפס מאמץ מכיל את הכל.
לתיקשורים אישיים התקשרו: 054-9277070

bottom of page