top of page

ערכך הסגולי


כשאת אומדת את ערכך דרך מי שנראה לך "לא בליגה שלך", לטובה או לרעה, את תמיד מפסידה.

כי כך זה עובד:

אלו שמעלייך בליגה, לא יבחרו בך- כך לדעתך.

לכן, אליהם את לא פונה בכלל.

כך את מפסידה את כל אלו שאת חושבת שהם "טובים ממך".

ואז, מה נשאר?

את פונה למי שאת חושבת שהוא פחות "מהטובים ביותר", מי שהוא "בליגה שלך".

ואז, את בסכנה של ממש.

כי אם מי שהוא "בליגה שלך", של אלו שהם פחות "מהטובים ביותר" לדעתך, והוא לא ירצה אותך, את מיד יורדת למטה לדרגה נמוכה יותר.

וכך, ערכך משתנה ותלוי בזולתך.

אם יחפוץ, תעלי, אם לא יחפוץ, תפלי עד לתהומות.

אם כך, יהא ערכך, משקלך הסגולי. זה שאת חפצה בו לנפשך, זה שרק את יכולה לאהוב אותך כך, שיהיה השווה ביותר.

ושווה משמעו שוויון נפש.

שיויוניות אל המערכת השיפוטית שלך עצמך, זו המדרגת אנשים לטובים ביותר, או אלו שלא צלח מזלם. זו האומדת אנשים הנראים במרכז, לבין אלו הנמצאים בשוליים.

הכדור הוא עגול, ואין מקום שאינו מרכזי.

את במרכז ההוויה.

וערכך, לא יימדד ואין שיעור לו. מידתו אינה מידתית, ואין כל אפשרות לאומדה.

ערכך הסגולי הוא תמצית ההסכמה להיות זו שרואה אותך בגדולתך.

היי יציבה, ומאום לא יאונה לך.

bottom of page