top of page

מסע 5 הדמויות הפנימיות אל 5 התרבויות

דברו אלי בתמונות

"תמונה שווה יותר מאלף מילים...." - אכן.

בעקבות ההצלחה של הסדנאות הקודמות, הזדמנות חוזרת!

סדנת פוטותרפיה עפ' 5 התרבויות והארכיטיפים של כל תרבות.

בפוטותרפיה אנו משתמשים בצילום כמצע ויזואלי ישיר אל התת מודע ועוקפים את הצורך המילולי.

העבודה מדוייקת, ממוקדת ועמוקה.

אין צורך בניסיון בצילום.

הקונספט:

לכל אדם יש....

לכל אדם יש "אדון"- ו"מנהיג"

כל אדם לעיתים מרגיש "עבד" - ו"מנטור"

בכל אדם יש "מרפא" -

בכל אדם יש "נווד אופורטוניסט" - ו"יזם, יוצר, אמן".

בכל אדם יש "לוחם-נזיר" - "מנהיג רוחני"

מי אתם? מי אנחנו?

כל אדם מכיל את 5 הטיפוסים . כולם מתבטאים בנו ביחסים משתנים, בהקשרים ספציפיים.

במקרה מסויים אנחנו "אדונים", באחר "מנהיגים" "מרפאים", "לוחמים" וכדומה.

אותו אדם יכול להיות "אדון" של מישהו מסויים וברגע אחד "עבד" של מישהו אחר. "נווד" בנעוריו ו"מרפא" בבגרותו וכו'-

היחסים הפנימיים בין הטיפוסים שונים מאדם לאדם, ויכולים להשתנות גם באדם עצמו במשך חייו.

ישנן גם קומבינציות בין הטיפוסים, למשל: "אדון-צועני" , "עבד-מרפא", "לוחם-אדון", "לוחם-נווד"...

איך האנשים האלה נראים? מתנהגים?

מהן הקומבינציות שלכם?

לכל ארכיטיפ המאפיינים המיוחדים לו, נקודות חולשה ונקודות עצמה. איך הופכים נקודת חולשה לנקודת עצמה?

מה עושים במקרה ספציפי, באירוע מסוים מול אדם, מערכת, עצמי?

סדנת פוטותרפיה מגלה לאדם את המאפיינים של כל אב-טיפוס כפי שהם מתבטאים בתוכו ובמערכות היחסים שלו עם המשפחה.

נקבל כלים ברורים, עקרוניים ופשוטים להבנה וישום- איך במיטבנו מול בני זוג, ילדים, קריירה, בוס, עובדים בחברה, בני משפחה, חברים, בריאות ואהבה.

Tags:

bottom of page